CONEIX-NOS

la nostra història; missió,visió i valors

LA NOSTRA HISTÒRIA

La història de Vicens Maquinaria Agrícola SA comença amb la figura de Pere Vicens Penella, "Agramunti" de naixement, amb àmplia experiència i coneixement en el sector primari.
Els començaments van ser difícils, però amb el temps el volum de negoci va anar augmentant, la qual cosa va portar al fet que en 1985 l'empresa es traslladés enfront de la carretera NII km 483 de Fondarella.
1992
Creixement
En 2007, es va implantar el creixement amb l'obertura de Térmens, on la proposta de negoci ha estat el tractament per a la reutilització de peces de recanvi John Deere.
2013
En aquest mateix any 2013, es va incorporar el centre de Valls. El centre de Vilafranca del Penedès es va establir en 2014, consolidant d'aquesta manera tota la zona del Priorat.
2014
AGRICULTURA 4.0 La revolució tecnològica en l'agricultura ha estat un procés en el qual s'han introduït i aplicat tecnologies innovadores per a millorar la productivitat, l'eficiència i la sostenibilitat del sector agrícola.
1983
Orígens
A l'edat de 52 anys, va acordar juntament amb John Deere Ibèrica S.A., filial espanyola de la multinacional nord-americana Deere & Company, la concessió per a la venda i reparació de maquinària agrícola John Deere.
El creixement de Vicens Maquinària Agrícola S.A. va ser liderat per la segona generació, Pere Vicens Capdevila i Francesc Baldomà Baldoma. En 1992, l'empresa va adquirir el centre situat a Manresa.
2007
Vicens Maquinaria Agrícola es va establir a Torres de Segre en 2013 i gràcies a aquest creixement va establir cobertura en una part molt important de la província de Lleida per a productes frutícolas, d'oliva i ametlla.
El centre d'Amposta es va incorporar en 2014, establint una nova àrea d'influència en tota la zona del delta de l'Ebre.
Actualitat

L'EMPRESA

Missió

Vicens Maquinaria Agrícola, S. a. té com a missió proveir solucions globals a les oportunitats de mecanització de les explotacions agrícoles i ramaderes de Catalunya, això implica actuar com a assessors, venent més una solució global que una gamma de productes, fent una proposta de valor de marca de confiança de cara els clients, i potenciant els canals de comunicació amb aquests.

Visió

Volem consolidar nostre lideratge en el sector de la mecanització agrícola en el nostre territori , i ens disposem a fer-ho sent coneixedors del mitjà en què es treballa.

  • Anticipant-se als canvis i la problemàtica del sector.
  • Adoptant postures que aportin solucions a les necessites del sector.
  • Transmetent una imatge de coneixement, rigor, serietat i
    professionalitat.
  • Amb capacitat i estructura per a assumir nous reptes.

Valors

Els valors de la nostra empresa són els pilars fonamentals que ens donen la fortalesa i ens condueixen a dur a terme la nostra visió. Són compartits per tota la nostra organització i són l’eix vertebrador de totes les nostres accions.

  • Integritat, basada en l’honestedat, el tracte just i la transparència.
  • Compromís, amb una actitud proactiva, responsable i orientada al client.
  • Professionalitat en totes les nostres accions, buscant l’excel·lència i la superació.
  • Proximitat amb els nostres clients, amb una vocació de servei que doni resposta ràpida i garantida a la resolució de qualsevol problema