Sistema d’engràs automàtic


Vicens Maquinària Agrícola posa a la vostra disposició un nou sistema d’engràs automàtic, especialment indicat per a sembradores de sembra directa John Deere models 1590, 1560 i models 750 A. Amb la possibilitat d’instal·lar-ho en altres màquines agrícoles amb múltiples engrassadors fixes.

El sistema es compon d’un dipòsit-bomba principal, seguida d’una sèrie de distribuïdors i tubs flexibles, que arriben als diferents punts d’engràs de la màquina.

Incorpora un control automàtic de bombeig que permet programar la freqüència d’engràs de la maquina durant el seu funcionament, evitant pèrdues de temps i riscos d’accident al no ser necessari posar-se davall de la màquina per poder-la engrassar.

Consulti la nostra oferta per incorporar aquest sistema a la seva màquina.