Accés a JDLink


jdlink

Amb l’accés JDLink sempre coneixerà la informació contínua i en temps real de la ubicació de la seva maquinària i de com està treballant. Protegeixi el seu equip configurant una tanca virtual al voltant de les seves màquines i controli les hores de la màquina. A més, també podrà controlar i analitzar el consum de combustible, la càrrega del motor i l’ús de la màquina per tal d’optimitzar el seu rendiment global.

Proporciona capacitats bàsiques per a totes les màquines John Deere o d’altres marques, per exemple:

Control d’ubicació de la màquina i de la feina realitzada mitjançant l’historial d’ubicacions

  • Accés a informació essencial com les hores de màquina
  • Configuració d’avisos d’ubicació
  • Geocercados per a màquines individuals
  • Planificació del manteniment de la màquina

Les màquines John Deere amb sistema de dades CAN ofereixen avantatges addicionals, com:

  • Diagnòstic remot i seguiment de dades CAN, així com actualitzacions de programari sense fils a través de ServiceADVISOR Remote, facilitant el manteniment preventiu, la correcció ràpida d’anomalies i amb això augmentant el temps útil de la màquina.
  • Programes de manteniment amb alarmes per a màquines John Deere.
  • Vegi i compari remotament la configuració de màquina, i altres dades importants, com nivells i consum de combustible, temps amb la màquina al ralentí, i utilització de Autotrac per augmentar la productivitat total i l’eficiència operativa.