MISSIÓ, VISIÓ I VALORS


Missió

Vicens Maquinària Agrícola, S.A. té com a missió proveir solucions globals a les oportunitats de mecanització de les explotacions agrícoles i ramaderes de Catalunya, aixó implica actuar com a assessors, venent més una solució global que una gama de productes, fent una proposta de valor de marca de confiança de cara als clients, i potenciant els canals de comunicació amb els mateixos.

Visió

Volem consolidar el nostre lideratge en el sector de la mecanització agrícola en el nostre territori, i ens disposem a fer-ho sent coneixedors del medi en que es treballa.

  • Anticipant-nos als canvis i la problemática del sector.
  • Adoptant postures que aportin solucions a les necessitas del sector.
  • Transmetent una imatge de coneixement, rigor, serietat i profesionalitat.
  • Amb capacitat i estructura per assumir nous reptes.

Valors

Els valors de la nostra empresa són els pilars fonamentals que ens donen la fortalesa i ens condueixen a dur a terme la nostra visió. Són compartits per tota la nostra organització i esdevenen l’eix vertebrador de totes les nostres accions.

  • Integritat, basada en la honestedat, el tracte just i la transparència.
  • Compromís, amb una actitud proactiva, responsable i orientada al client.
  • Profesionalitat en totes les nostres accions, buscant l’excelència i la superació.
  • Proximitat amb els nostres clients, amb una vocació de servei que doni resposta ràpida i garantida a la resolució de qualsevol problema