Expert Check


expertcheckRevisi el seu maquinari amb els nostres mecànics especialitzats.

Ara que la temporada de cultiu s’està desaccelerant, és hora de començar a pensar en preparar la màquina per a l’any que ve. Així que, per què no portar-la a VICENS MAQUINARIA AGRÍCOLA, per realitzar la revisió professional de John Deere? Els experts d’inspecció amb formació especialitzada i certificat, estan familiaritzats amb cada punt de les màquines i saben quins components necessiten atenció especial, gràcies a les sofisticades eines de John Deere basades en l’experiència de milers de collites. El resultat és el rendiment defi nitiu per a la propera temporada.

Més informació a http://www.deere.es/es_ES/industry/agriculture/learn_more/expert-check/expert-check.page