Controlador pasa de semilla


sembradora2

A Vicens Maquinària Agrícola, S.A. estem compromesos a ajudar-lo a que les seves feines siguin el màxim d’eficients i rentables per al seu negoci.

No deixi que la presència de qualsevol cos estrany que hagi pogut entrar accidentalment a la seva llavor o a la tremuja de la seva sembradora alteri la correcta distribució de la llavor a les seves parcel·les.

Elimini la possibilitat de sembrar amb alguna línia de sembra obturada, ocasionant una incorrecta distribució de la llavor al sòl, causant d’una germinació irregular i pèrdua potencial de producció al seu cultiu.

Amb el nostre controlador de pas de llavor, adaptable a qualsevol sembradora de distribució neumàtica, tindrà el control de la seva sembra en tot moment, amb la tranquil·litat de que en cas d’obturacions en qualsevol línia de sembra, un avis acústic acompanyat d’un indicador visual en el monitor de control instal·lat al costat del conductor, li localitzarà la línia afectada i li indicarà de manera ràpida i fiable on te l’origen del seu problema, permetent una immediata correcció i garantint una sembra homogènia i uniforme al llarg de tota la temporada.

Pregunti’ns per la instal·lació d’un monitor de control a la seva sembradora.

[easingslider id="298"]